Ekonomik Fiyatlarla Kaliteli Hizmeti Daha Çok Tüketiciye Ulaştırmayı Hedefledik.
0216 339 83 63
ALİ GÜR KUAFÖR MERKEZİ
Belki ilk kadın kuaförü değiliz,ama sizin için hep ilk olabilme mücadelesi veriyoruz.

İNSAN KAYNAKLARI
Personel Alımı

Firmamızda personel alımı gazete ve web sitesi ilanıyla yapılır. İlan edilen açık pozisyonlara bu sektörde yetişecek veya yetişmiş elemanların müracaatı beklenir. Aşağıda alım yapılacak pozisyonların bilgisi verilmektedir.


Personelde Aranan Standart Şartlar

Askerlik görevini tamamlamış olmak ( Erkek adayları için).

30 yaşını aşmamış olmak.

Sigara veya benzeri alışkanlıkları olmamak.

İnsan ilişkilerinde ve takım çalışmalarında başarılı, üretken,

Kendini geliştirmeyi ve öğrenmeyi seven.


Eğitim ve Staj

Firmamız kuaför sektöründe faliyet göstermektedir. Deneyimli bayan ve erkek kuaför personellerine ihtiyaç duymaktadır. Alınan personeller kuaförlük üzerine yetiştirildiği gibi ayrıca şubelerimiz için ön muhasebe, kasa işlemleri ve benzeri gibi alanlarda alınan personeller ön süreli eğitimlerden geçirilerek uyum süreçlerini geçirerek ilgili pozisyonda görevlerine başlatılırlar. Firmamız çok şubeli olmasından dolayı şubeler arası rotasyon işlemleri de yapılmaktadır. Personeller kuaför sektörüne ait eğitimler yanı sıra değişik periyodlarda satış ve bilgisayar eğitimleri de almaktadırlar. Böylelikle personeller başta çözüm ortağı konumunda olduğumuz firmaların sağlamış oldukları eğitimlere iştirak etmekte bunun yanı sıra operasyonel olarak firma içi eğitimler de almaktadırlar. Bu eğitimler sonucu hem firmamız hem de personelimiz sertifikalandırılmaktadırlar.

Firmamızda stajlar yaz aylarında olmakta ve bir dönem içermektedir. Başvurular Mayıs ayının üçüncü haftasına kadar değerlendirilir ve ihtiyaca uygun şekilde adaylar çağırılırlar. Stajyerler sektörümüzle ilgili alanlarda okuyan yüksek öğrenim gören (Ön Lisans veya Lisans öğrencileri) öğrencilerden seçilir.

GİZLİLİK VE GÜVENLİK
Bu siteyi kullanmaya başladığınız andan itibaren aşağıda yazılı tüm hususları tamamen anlamış ve kabul etmiş sayılırsınız. www.aligur.com.tr bu maddelerde önceden haber vermeksizin değişiklik yapabilir. Bu şartlardan bir ya da birkaçının ihlal edilmesi durumunda herhangi bir uyarı ya da bilgi vermeye gerek kalmadan kullanımınızı kısıtlama ya da son verme hakkımız saklıdır. Siteyi kullanırken tüm işlemlerinizden kişisel olarak sorumlu olduğunuz, eylemleriniz nedeniyle zarar görebilecek herkesin zararlarını tazmin etmek zorunda kalacağınız önemle ihtar olunur. Aşağıda yazılı hususların herhangi birinin yasalar çerçevesinde, kanun koyucu, herhangi bir resmi mercii ya da mahkemelerce geçersiz addolunması diğer maddelerin geçerliliğini etkilemez.

Bu sitenin tüm içeriği; metin, grafik, logo, resimler, fotoğraflar, şekiller, teknik ve bilimsel çizimler, sesli klipler, animasyon, video ve müzik kayıtları, yazılımlar, program kodları; dış görünüm, dizayn, sistem ve teknik unsurlar; sitenin toplama, düzenleme ve montaj bazında içerik derlemelerinin tamamı; endüstriyel tasarımı bunlarla sınırlı olmamak ve bunlara bağlı her türlü haklar dahil olmak üzere yalnızca www.niskuafor.com veya içerik sağlayıcılarına ait olup, halen mevcut ve yürürlüğe girecek tüm T.C. mevzuatı, uluslararası telif hakkı ve marka yasaları ve uluslararası sözleşmeler ile koruma altındadır. Yukarıda sayılan unsurların www.aligur.com.tr'nin yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen, doğrudan veya dolaylı olarak aynen ya da başka bir şekilde kullanımı, iktibası, kopya edilmesi, çoğaltılması, değişiklik yapılması, depolanması, başka bir bilgisayara yüklenmesi, postalanması, dağıtımı, nakli, tekrar yayınlanması, teşhiri, uyarlanması, işlenmesi, temsili, ticari amaçla elde bulundurulması, satılması veya yukarıda sayılan fiillerin teşvik edilmesi, yapılmasının kolaylaştırılması yasaktır. Ancak, bu sitede duyurulan tüm haklar saklı kalmak koşuluyla kullanıcılar kendi kişisel ve ticari olmayan kullanım amaçları için malzeme indirebilir.

www.aligur.com.tr, ana şirketi, bağlı kuruluşlar, iştirak ettiği kuruluşlar ve içerik sağlayıcılarının, yürürlükteki hukuk kurallarının izin verdiği azami ölçüde kullanıcıların maruz kaldığı herhangi doğrudan, dolaylı, özel, tesadüfi, hukuki, mali, cezai ve sair her türlü zararlardan; hizmetlerinin kullanımı veya kullanılamaması; hizmetleri dolayısıyla yapılan işlemler; kâr, veri veya diğer soyut hususların kaybı; ikâme edilen mal veya hizmetleri elde etme maliyeti; yetkisiz erişim; kişisel bilgi ve iletilerin tahrifatı; alınan mesajlar; sitenin iyi ya da kötü performansı; izinsiz olarak başka bir

www.aligur.com.tr sitesinin yaratılması; hizmet ikâmesi veya fihristten kaynaklanan zararlar dahil olmak, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü taleplere karşı, bu tip zararların gerçekleşmesinin mümkün olabileceğine dair uyarılar olmasa ve bu zararlar akit, ihmal, haksız fiil, kanun, adalet, hukuk veya başka sebeplerle doğmuş olsalar dahi sorumluluğu bulunmamaktadır.

www.aligur.com.tr, sunduğu site içeriğinden; internet kullanıcılarına vereceği hizmetler dolayısıyla donanım ve yazılım temininden; hizmetlerin verilmesi esnasında veya herhangi bir zamanda oluşabilecek arıza ve sair teknik sebeplerden; bu hizmetlerin verilmesine ara veya son verilmesi yahut hizmetin kesintiye uğramasından; keza donanım, yazılım ve internet sunucusundan kaynaklanan aksaklıklar sonucu üçüncü kişilerin kendisine ait bilgilere erişiminden sorumlu değildir.

www.aligur.com.tr, sayfalarında açık veya zımnen belirtilmiş tüm ticari garantiler de dahil her türlü garantiyi reddeder. Bu çerçevede, belirli bir amaca uygunluğu; bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini; kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayacağını, bölünmeyeceğini, süresinde, güvenli ve hatasız olacağını garanti etmez.

www.aligur.com.tr diğer internet sitelerine bağlantılar ve yönlendiriciler sağlamaktadır. Bu bağlantılar, link verilen sitelerin grup şirketlerimize ait olduğunu ya da denetlendiğini göstermez. Bağlantı verilen sitelerdeki malzemeler "olduğu gibi" sağlanmakta ve açık ya da dolaylı hiç bir garanti verilmemektedir. www.aligur.com.tr, bağlantı verilen sitelerle ilgili hiç bir sorumluluk kabul etmez. Bu sitelerin virüslerden veya başka zararlı unsurlardan arınmış olduğu garantisini vermez.

www.aligur.com.tr, bu sitelerdeki malzemelerin kullanımı ya da kullanım sonuçları, doğruluğu, kesinliği, güvenilirliği, zamanında olduğu ve sair hiç bir konuda garanti vermez.

Kullanıcılar, www.aligur.com.tr'nin sağlamış olduğu hizmetlerden yararlanmak suretiyle üçüncü şahıslardan almış olduğu mal ve hizmetlerdeki ayıplardan www.aligur.com.tr'nin hiç bir surette sorumlu olmadığını, Tüketici'nin Korunması Hakkındaki Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri dahilinde

www.aligur.com.tr'eye izafe edilebilecek her türlü sorumluluk karşısında www.aligur.com.tr'ı şimdiden ibra ettiklerini kabul ve beyan ederler.

Bu site www.aligur.com.tr tarafından İstanbul, Türkiye'de oluşturulmuş ve işletilmektedir. Bu sitedeki tüm kurallar, beyanlar ve bu sitenin kullanımı Türk maddi hukuk ve Türk usul hukuku kurallarına tâbidir. Bu site ile ilgili uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul mahkeme ve icra daireleri münhasıran yetkilidir.

Telif Hakları, Sınırlı Sorumluluk Beyanı, Site Kullanımı ve Hukuki Bildirimler hakkındaki tüm görüş ve önerilerinizi info@aligur.com.tr adresine bekliyoruz.